Miten saan huoneiston rekisteröityä omiin nimiini?

Virallisen osakeluettelomerkinnän tekee asunto-osakeyhtiön isännöintitoimisto, johon rekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat tulee toimittaa.

 

ASUNTOKAUPPA:
Kauppakirja kokonaisuudessaan
Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
Varainsiirtoveroilmoitus (verotoimiston leimaamana, kiinteistövälittäjän allekirjoittamana tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella)
Tarvittaessa virkatodistus (esim. puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston myymiseen)

JAKAMATON KUOLINPESÄ:
Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen (jotta voidaan todentaa sen olevan kuolinpesän hallussa)
Perukirja kokonaisuudessaan
Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama

PERINNÖNJAKO:
Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
Perukirja kokonaisuudessaan
Sukuselvitykset, jos perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
Perinnönjakokirja kokonaisuudessaan
Varainsiirtoveroilmoitus (verotoimiston leimaamana tai sähköinen varainsiirtoveroilmoitus verotoimiston vastaanottokuittauksella, jos asunto-osakkeen saamiseen on käytetty pesän ulkopuolisia varoja)

TESTAMENTTISAANTO:
Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
Testamentti kokonaisuudessaan, sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
Perukirja kokonaisuudessaan
Sukuselvitykset, mikäli perukirja ei ole maistraatin erikseen vahvistama
Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

LAHJASAANTO:
Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
Lahjakirja kokonaisuudessaan
Tarvittaessa virkatodistus, josta käy ilmi onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton, tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta

AVIOERO/OSITUS:
Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
Lainvoimainen osituskirja kokonaisuudessaan
Varainsiirtoveroilmoitus (verottajan leimaamana tai verottajan vastaanottokuittauksella varustettu sähköinen varainsiirtoveroilmoitus, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja)